Поиск значений по буквам:

Что значит “Зпъ”?

 • ЗПУ-2
 • ЗПУ-2 (индекс ГАУ — 56-УС-562) — советская спаренная зенитная пулемётная установка.

 • ЗПУ-1
 • ЗПУ-1 — советская зенитная пулемётная установка.

 • ЗПУ-4
 • ЗПУ-4 — счетверённая 14,5-мм зенитная пулемётная установка пулеметов КПВ. Предназначена для поражения целей на высоте до 1500 метров.

 • ЗППП
 • ЗПИ 2014
 • ЗПИ
 • Зпр
 • ЗПО
 • ЗПИ 2018
 • ЗПИ 2010

ЗПЪ

_


Поиск значений по буквам:

ЗПЪА ЗПЪБ ЗПЪВ ЗПЪГ ЗПЪД ЗПЪЕ ЗПЪЁ ЗПЪЖ ЗПЪЗ ЗПЪИ ЗПЪЙ ЗПЪК ЗПЪЛ ЗПЪМ ЗПЪН ЗПЪО ЗПЪП ЗПЪР ЗПЪС ЗПЪТ ЗПЪУ ЗПЪФ ЗПЪХ ЗПЪЦ ЗПЪЧ ЗПЪШ ЗПЪЩ ЗПЪЪ ЗПЪЫ ЗПЪЬ ЗПЪЭ ЗПЪЮ ЗПЪЯ